Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir? (1866-1945)
 1. Anasayfa
 2. Kimdir

Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir? (1866-1945)

1

1866’da İstanbul’da doğan Halit Ziya Uşaklıgil, 1883 ile 1943 yılları arasında, altmış yıl süren verimli yazı yaşamı boyunca Türk edebiyatının birçok dalında eserler üreterek büyük katkılar sağlamış bir yazar olarak tanınmaktadır. Türk romanına yaptığı en büyük katkı, o zamana kadar teknik eksikliklerle eleştirilen Türk romanını bu eksikliklerden arındırmış olmasıdır.

Halit Ziya Uşaklıgil Edebi Kişiliği

Yazın hayatına İzmir’de başlayıp çeşitli gazetelerde yazılar kaleme alan Halit Ziya, işleri nedeniyle İstanbul’a taşınmış ve burada Servetifünun Edebiyatı’na dahil olarak bu grubun edebiyat anlayışını benimsemiştir. Edebiyatın nesir alanında Servetifünun’un anlayışını şekillendiren önemli isimler arasında yer alan Ziya, eserlerinde genellikle bireysel temaları, özellikle aşkı merkeze alır. Ancak, eserlerinde realist bir tutumu da korur. Onun realizmi sadece temaların işlenişinde değil, eserin bütününde kendini gösterir: Çevre tasvirlerinde, kişilik analizlerinde ve olay örgüsünde derin bir gerçekçilik ön plana çıkar.

İlginizi Çekebilir: Recaizade Mahmut Ekrem Kimdir? (1847-1914)

Karakterlerini geniş bir sosyal çevre ve meslek yelpazesinden seçen Ziya, Fransız realist yazarlarının başarılı insan-çevre ilişkisini kendi eserlerine aktarmayı amaçlamıştır. Ayrıca yazar, bireyin kendi iç dünyası ile sosyal çevresi arasındaki ilişkileri detaylı bir şekilde ele alır. Aynı zamanda İstanbul’u romanlarının ana mekanı olarak belirlerken, hikâyelerinde Anadolu’yu da sahne olarak kullanmıştır. Sanatçı, eserlerinde o dönemin ve topluluğun edebi görüşlerine uygun olarak yoğun ve süslü bir dil tercih eder. Ayrıca bu dil, onun mensur şiirlerinde daha da ağırlaşır.

Halit Ziya Uşaklıgil Özetle Kimdir?

 • Servetifünun Edebiyatı’nın roman ve öykü alanlarında öne çıkan bir ismidir.
 • Modern Türk romanının öncüsü olarak kabul edilir. Batılı anlamda Türk edebiyatının ilk romanlarını kaleme almıştır.
 • Realizmin tüm prensiplerini ustalıkla uygulamış ve aynı zamanda natüralizmden etkilenmiştir.
 • G. Flaubert, H. de Balzac, A. Daudet ve Goncourt Kardeşler gibi Fransız realist ve natüralist yazarlardan etkilenmiştir.
 • Halit Ziya, olağandışı bir söz dizimi kullanmıştır.
 • Anlatımını çeşitlendirmek için devrik ve eksiltili cümleler kullanmış, ayrıca bazı sıfatları isimlerin ardına eklemiş ve cümlelerin sonunda farklı zamanlarda fiiller kullanmıştır.
 • Arapça ve Farsça kelimeler ile ifadeleri sıklıkla kullanarak ağır ve aynı zamanda sanatlı bir dil oluşturmuştur.
 • Romanları, teknik açıdan güçlü ve kusursuzdur.
 • Kişisel yaklaşımını roman ve aynı zamanda öykülerinde gizlemiştir.
 • Gözlemci gerçekçiliği başarıyla uygulamıştır.
 • Romanlarında karakter analizlerine ve aynı zamanda onların içsel ve dışsal dünyalarını objektif bir şekilde anlatmaya önem vermiştir.
 • Karakterlerini onların yetiştikleri çevreye uygun şekilde konuşturmuştur.
 • Romanlarında daha çok aydın ve kültürlü çevreleri; öykülerinde ise genelde halkın yaşam tarzı ve geleneklerini ele almıştır.

İlginizi Çekebilir: Yusuf Ziya Ortaç Kimdir? Beş Hececilerin Usta Kalemi

 • Kahramanlarını İstanbul dışındaki Anadolu, köy ve kasabaların yaşamına taşıyarak, öykülerinde dilini daha sade bir anlatıma dönüştürmüştür.
 • Eserlerinde işlediği karakterler, kendi çevresindeki insanlardır.
 • Yazdığı eserlerde bireysel temalar üzerinde durmuş, sürekli yakınma ve ayrıca karamsarlık gibi temalara yer vermiştir. Aşk teması ise en sık işlediği konulardan biridir.
 • Servetifünun Edebiyatı’nın en kültürlü yazarlarından biridir, birçok yabancı dil bilmektedir.
 • Türk edebiyatına ilk mensur şiir örneklerini sunmuş ve aynı zamanda mensur şiir tarzının öncüsü olmuştur.
 • Cumhuriyet döneminden sonra yazım dilini sadeleştirmiştir.

Halit Ziya Uşaklıgil Eserleri Nelerdir?

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilir ve özellikle roman ve hikaye alanında önemli eserler vermiştir. Tanzimat dönemi sonrası ve Servet-i Fünun döneminin en önemli temsilcilerinden biri olan Uşaklıgil, edebi kariyeri boyunca Türk edebiyatına derin izler bırakmıştır. Psikolojik tahlilleri, ayrıntılı betimlemeleri ve toplum içindeki bireyin çatışmalarını ele almasıyla tanınır. Aşağıda, Uşaklıgil’in öne çıkan bazı eserlerine yer verilmiştir.

H. Ziya Uşaklıgil Romanları
 • Mai ve Siyah
 • Aşk-ı Memnu
 • Kırık Hayatlar
 • Sefile
 • Nemide
 • Ferdi ve Şürekâsı
 • Bir Ölünün Defteri
 • Nesl-i Ahir
H. Ziya Uşaklıgil Öyküleri
 • Bir Yazın Tarihi
 • Solgun Demet
 • Aşka Dair
 • Hepsinden Acı
 • Kadın Pençesi
 • Bir Şi’ri Hayal
 • İzmir Hikâyeleri
 • Bir Muhtıranın Son Yaprakları
 • Onu Beklerken
Mensur Şiirleri
 • Mensur Şiirler
 • Mezardan Sesler
Halit Ziya Uşaklıgil Anıları
 • Saray ve Ötesi
 • Kırk Yıl
 • Bir Acı Hikâye
Halit Ziya Uşaklıgil Tiyatroları
 • Kâbus
 • Fare
 • Firüzan
Makale-Deneme
 • Sanata Dair
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Olurdu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 2
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  a_k_oldum
  Aşık Oldum
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir